EDUCATING TO EDUCATION EDUCATING TO EDUCATION EDUCATING TO EDUCATION EDUCATING TO EDUCATION EDUCATING TO EDUCATION EDUCATING TO EDUCATION Community Services EDUCATING TO EDUCATION Read Me A Book
มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคอุปกรณ์ Mikrotik Routerboard และ Access Point ให้กับ 3BB เพื่อสนับสนุนโครงการ "WiFi เพื่อน้อง"
READ MORE
มูลนิธิจาวลา แชริตี้ สนับสนุนการเดินทางพร้อมที่พัก บีทูปาย พรีเมียร์ รีสอร์ท ให้กับมูลนิธิ Make-A-Wish ในกิจกรรมสานฝันให้แก่น้องผู้ป่วย
READ MORE
มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์กีฬาให้กับมูลนิธินิมิตเอเชีย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
READ MORE
มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคข้าวอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ณ วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่
READ MORE
มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่มูลนิธิบ้านมิตราทร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
READ MORE
Chawla Charity has donated necessary items and financial support to help Baan Pra Khun Matra foundation for the betther life of Children.
READ MORE
มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคชุดเครื่องนอนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหาร เจกวนอิม จ.เชียงใหม่
READ MORE
มูลนิธิจาวลาแชริตี้ ได้ไปเยี่ยมและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย
READ MORE
CHAWLA CHARITY HAS DONATED NECESSARY ITEMS TO WVS CARE FOR DOGS FOUNDATION
READ MORE
School uniform donated to 500 learners from Nimit Asia Foundation
READ MORE
CHAWLA CHARITY HAS DONATED NECESSARY ITEMS TO CARE FOR DOGS FOUNDATION
READ MORE
READ ME A BOOK
We would like to make an impact with the youth, the blind or those who my not have had educational opportunity.
READ MORE
A Field Trip to Sirindhorn Observatory
On 11th December 2015, Chawla Charity Foundation and volunteers took children from Vienping Children’s Home, an orphanage in Mae Rim, Chiang Mai.
READ MORE
LUNCH PROGRAM AT KAWILA ANUKUL SCHOOL, CHIANG MAI
READ MORE
Hosted a lunch at The Northern Welfare Center for the Mentally Retarded
READ MORE
Help Nepal - Earthquake Relief
During this challenging period for Nepal is facing a devastating aftermath of one of the most serious earthquake affecting thousands of people, Chawla Charity Foundation; as a non-profit organization...
READ MORE
An exciting field trip to Chiang Mai Zoo and Aquarium for Viengping Orphanage’s children.
READ MORE
เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
READ MORE
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ บ้านอากาเป้ December 27, 2014
มูลนิธิจาวลา แชริตี้ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโครงการ "Lunch Program" เป็นกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ณ บ้านอากาเป้ ตั้งอยู่ในที่ชนบทของบ้านฟ้ามุ่ย ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย ในจังหวัดเชียงใหม่
READ MORE
Community Service
Chawla Charity Foundation donated items to school children including financial support in Mae-Long-Noi School, Omkoi District, Chiang Mai.
READ MORE
LUNCH PROGRAM
Fighting hunger. We plans to allocate the funds received from "Lunch Program" to help needy schools set up an agriculture project to provide lunch for the students.
READ MORE
VOLUNTEERS
Became part of the long-term solution, join us in the fight against global poverty and help us in any ways to improving education. The work we do - with your help - creates lasting change.
READ MORE
PARTNERSHIP
Supporting Chawla Charity Foundation as a business or corporation will raise your profile in term of corporate social responsibility.
READ MORE
-->

 

 

"FOR A BETTER TOMORROW"Our mission is to support and encourage everyone to get a better quality of life not just whether to providing food, clothing and health but especially we focus on supporting basic educational, so they can reach their full potential. Everyday we are working to make this vision a reality. No matter who they are or where they are born, we reach out to the most vulnerable lives wherever and whenever they need us.

We believe that education is the key to improving the quality of people live, as well as preventing many social problems caused by poverty. Education also helps everyone become quality human resources for the betterment of their own families, rural hometowns and the country as a whole.

Our ultimate goal is to create social justice and peace. We believe that social development is everyone’s responsibility. As such it is necessary for every institution, organization, group, and individual in society to fully participate in social development work.

Chawla Charity Foundation is dedicated to volunteer work in the hopes of creating a better and brighter society for the world we live in today."เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า"พันธกิจและจุดมุ่งหมายหลักของ มูลนิธิจาวลา แชริตี้ คือการสนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกคนได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ด้านอาหาร สุขภาพ เครื่องนุ่งห่ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะสร้างโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มุ่งมั่นที่จะทำให้พันธกิจในการพัฒนาสังคมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ไม่ว่ากลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือจะเป็นใคร มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ใดก็ตาม เรายินดีที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น ในทุกที่ ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา

เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน และช่วยลดปัญหาสังคมต่าง ๆ ให้น้อยลงซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจน อีกทั้งการศึกษายังช่วยให้เรากลายเป็นทรัพยกรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติ ให้ก้าวหน้า

ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ยุติธรรมและสันติสุข โดยมีความเชื่อว่าการพัฒนาสังคมเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน ดังนั้น สถาบัน, องค์กร, กลุ่มและบุคคลในสังคม จักต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ จึงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานอาสาสมัคร เพื่อหวังที่จะเห็นสังคมบนโลกของเราใบนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
download
partnership